One-day Workshop in Vidya Vardhaka Sangha, Basaveshwara Nagar